Избор на ЗалаАко се чудите коя от офертите ни да изберете, попълнете формата по-долу и нашия екип ще ви даде компетентното си мнение. Ще ви бъде отговорено бързо и сме сигурни, че нашата помощ ще ви бъде полезна и Вие ще вземете максимума от играта си. Можете да използвате нашия съвет многократно, така че не ни щадете и всеки път, когато се чувствате несигурни в избора си за зала – ние сме насреща. Успех!

Имейл:
Вид игра:
Формат на играта:
Кеш ниво:
Турнирно ниво:
Брой часове седмично:
Брой маси едновременно:
Skype (препоръчително):

Администриране и защита на ЛИЧНИ ДАННИ на потребителите на www.rounders.org

Администриране и защита на ЛИЧНИ ДАННИ на потребителите на
www.rounders.org

Настоящият документ съдържа общи положения и условия, съгласно които „Раундърс Орг Лимитед”, регистрирано според изискванията на Закона за международните търговски дружества от 1994, дружествен номер: 119990, със седалище и адрес на управление: 103 Шам Пенг Тонг Плаза, Виктория, Мае, Сейшели, представлявано от Чавдар Мартинов Маринов – Директор, ще събира, обработва и съхранява предоставени от потребителите на интернет информационната платформа www.rounders.org лични данни.

1. „Раундърс Орг Лимитед” е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и се задължава да полага дължимата грижа и да отговаря за защитата на информацията за потребителя, станала му известна по повод взаимоотношенията му с потребителите, освен в случаите на случайно събитие, непреодолима сила, злонамерени действия на трети лица или по разпореждане от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация и при спазване на законово установените процедури.

2. В регистрационната форма и/или формата за поръчка попълвана от потребителя, „Раундърс Орг Лимитед” обозначава задължителните или незадължителените полета за предоставяне на личните данните. С изразяване на съгласие с Общите условия за ползване на информационната платформа www.rounders.org, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред и цели.

3. Ограниченията съгласно по-горния текст не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са нарушили права или законни интереси на трети лица или императивни правни норми. В този случай „Раундърс Орг Лимитед” има право да предостави личната информация за потребителя на компетентните държавни органи, съгласно действащите законови разпоредби.

4. Съгласно Общите условия (позиционирани и достъпни за потребителя в информационната платформа www.rounders.org), потребителят се съгласява Личните му данни да се използват от „Раундърс Орг Лимитед” за идентификация по сключените договори, маркетингови цели, отчетно-счетоводни цели, и статистическа обработка в съответствие с чл. 4 от Закона за защита на личните данни.

5. Съгласно Общите условия (позиционирани и достъпни за потребителя в информационната платформа www.rounders.org), потребителят се съгласява с възможността „Раундърс Орг Лимитед” да му изпраща рекламни, търговски и информационни съобщения на електронната поща, регистрирана към потребителския профил, да контакти по телефон с маркетингова цел или в случай на изтичащи срокове в услуга на клиентите.

В случай, че някое от настоящите условията стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част остава в сила

Настоящите са утвърдени с решение на общото събрание на акционерите на „Раундърс Орг Лимитед” и влизат в сила за всички потребители считано от 09/11/2013г..